W produkcji naszych wyrobów stosujemy także technologię wtrysku. Podstawowymi surowcami przetwarzanymi w tej gałęzi produkcji są elastomery termoplastyczne: TPU, TPE, SBS, SEBS. Możliwe jest także wykorzystanie twardszych materiałów typu ABS, PE, PP.

W ramach rozwoju możliwości produkcyjnych, w naszej firmie funkcjonuje dział produkcji wyrobów wtryskowych z elastomerów termoplastycznych. W naszym parku maszynowym posiadamy w pełni automatyczną wtryskarkę do przetwarzania tworzyw sztucznych firmy. Dodatkowo z maszyną współpracują ciśnieniowe podajniki granulatu, suszarki, oraz młynki do recyklingu odpadów poprodukcyjnych.

Produkcja bazuje głownie na materiałach:

  •     TPU- Termoplastyczny Poliuretan
  •     TPE- Termoplastyczny Elastomer Poliestrowy
  •     SBS- kopolimery styren-butadien-styren
  •     SEBS- kopolimery styren-etylen/butylen-styren

Możemy również produkować z materiałów takich jak PP, PE, ABS itp. Do produkcji wyrobów wtryskowych wykorzystujemy narzędzia wykonane przez nasz dział narzędziowy, jak i produkujemy wyroby na formach przekazanych przez Klienta. Dzięki rozwiniętej narzędziowni jesteśmy w stanie wykonać formy we własnym  zakresie, a dodatkowa współpraca z firmami oferującymi usługi w zakresie produkcji form wtryskowych znacznie skraca czas wdrożenia projektu do seryjnej produkcji.