W produkcji naszych wyrobów wykorzystujemy różnorodną gamę bazujących na kauczuku mieszanek gumowych i silikonowych:

 • NR (kauczuk naturalny),
 • EPDM (terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy monomer)
 • NBR (kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy),
 • SBR (kauczuk butadienowo-styrenowy),
 • CR (kauczuk chloroprenowy),
 • FKM (kauczuk fluorowy),
 • VMQ (siloksan polimetylowinylowy),
 • FVMQ (siloksan politrifluoro-metylo-winylowy).

Przeprowadzamy regularnie badania dzięki reometrowi MonTech MDR 3000 który spełnia normy ISO 6502, ASTM D 5289, DIN 53529. Właściwości mieszanek oraz jakość jest stale sprawdzana na produkcji.

Ponadto zastosowanie technologii wtrysku i wytłaczania pozwala nam także produkować wyroby z elastomerów termoplastycznych:

 • SBS (kopolimer styren-butadien-styren),
 • SEBS (kopolimer trzyblokowy styren/etylen-butylen/styren),
 • TPE (elastomery termoplastyczne),
 • TPV (polimer EPDM i polipropylen),
 • TPU (poliuretan termoplastyczny),
 • miękkie PCV (polichlorek winylu).

Parametry stosowanych przez nas surowców dostosowujemy do wymagań środowiska pracy wyrobu oraz wskazań klienta. Wykorzystujemy mieszanki gumowe w zakresie twardości od 40° ShA do 90° ShA.

Wykonujemy także produkty odlewane z poliuretanu (PU).

Wyroby wtryskowe z tworzyw twardych:

 • PP (polipropylen),
 • PA (poliamid),
 • PE (polietylen),
 • PS (polistyren),
 • POM (poliacetal),
 • ABS (kopolimer akrylonitryl-butadien-styren).

Wyroby poliuretanowe produkujemy w twardościach od 40° ShA do 95° ShA, zgodnie z wymogami klienta odnośnie właściwości wytrzymałościowych i w kolorach palety RAL. Parametry stosowanych materiałów, z których wykonujemy nasze produkty, są na bieżąco kontrolowane za pomocą specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych. W naszej ofercie znajdują się także uszczelki wycinane z fibry i płyt uszczelkarskich (GAMBIT, POLONIT, TEMAC).