Produkujemy wyroby wykonane z poliuretanu. Materiał ten posiada  dobre właściwości mechaniczne, jest odporny na oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady nieorganiczne, rozpuszczalniki organiczne, promieniowanie UV, tlen i ozon. Wyroby poliuretanowe mogą pracować w temperaturach w zakresie od -30°C do +90°C (praca ciągła) lub -50°C do +120°C (praca krótkotrwała).
Ponadto materiał ten charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na czynniki mechaniczne takie jak: ścieranie, rozciąganie, ściskanie czy rozrywanie.
Nasze produkty poliuretanowe stosowane są przede wszystkim w przemyśle wydobywczym. Oferujemy między innymi:

 • sprzęgła cierne,
 • podkładki antywibracyjne.

Główną zaletą poliuretanu jest wysoka odporność na:

 •     ścieranie,
 •     rozciąganie,
 •     ściskanie,
 •     rozrywanie.

Nasze produkty znajdują zastosowanie głównie w przemyśle wydobywczym. Są to między innymi:

 •     sprzęgła cierne,
 •     zgarniacze,
 •     lemiesze do pługów,
 •     uszczelki do sit przesiewaczy,
 •     sita przesiewaczy,
 •     odbojniki pras,
 •     podkładki antywibracyjne.

Nasze wyroby mogą być produkowane w twardościach od 40° ShA do 95° ShA , zgodnie z wymogami Klienta odnośnie właściwości wytrzymałościowych i w kolorach palety RAL.