Jakie informacje zamieścić w zapytaniu?

1

Szkic, rysunek techniczny
lub zdjęcie detalu

2

Wielkość zamówienia i (ewentualnie)
przewidywane zapotrzebowanie w dłuższym
okresie (prognozowana częstotliwość zamówień)

3

Materiał wykonania lub
środowisko użytkowania wyrobu

4

Twardość w stopniach
skali Shore’a

5

Dodatkowe informacje

6

Informacje kontaktowe

Formularz kontaktowy

DODAJ ZAŁĄCZNIK (.pdf, .jpg)
Upload requirements

kontakt

Przykładowe realizacje